Home
Pregled smještaja
Karte, Plaže, Slike
Korisne informacije
Mjesta na Pelješcu
Izleti
Korisni linkovi
O nama

 

Foto albumi i karta plaža u zaljevu Žuljana

Žuljana

 

Žuljana

 

ŽULJANA, naselje i lučica u istoimenoj uvali na južnoj obali poluotoka Pelješca; 206 stan. Leži na kraju udoline koja se od Gruhavice (352 m) blago spušta prema moru. Gospodarska je osnova poljodjelstvo, vinogradarstvo, ribarstvo i turizam. Na lokalnoj je prometnici, odvojku od regionalne prometnice. Barokna crkva sv. Martina podignuta je na temeljima srednjovjekovne crkve; zabatni akroterij (iz XV. st.) vjerojatno je iz prvobitne crkve. Do crkve je kapela sv. Nikole iz 1630. Crkva sv. Julijane sa zvonikom na preslicu građena je na prijelazu iz renesanse u barok. Otkriveni su ostaci rimskih grobova.
Mjesto Žuljana, smješteno u dubokom zaljevu, ističe se seoskom arhitekturom i jednom od najljepših i najvećih šljunčanih plaža na Jadranu. U uvali Vučine, kao i u nekoliko manjih uvala, mogućnost kampiranja i sportskoga ribolova. Čisto more, ponuda domaće hrane i posebice kvalitetnih vina, sportovi na vodi (jedrenje, surfing) čine Žuljanu omiljenim turističkim odredištem.

 

 

Klikni na slike!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

10

 

2 - Crkva Sv. Roka

4 - 23 Lipnja - 500  godina stara tradicija paljenja velike vatre na plaži i proslav Sv Ivana

5 - Basadura, tradicionalni noigometni turnir na pijesku

6 - Stara Žuljana - groblje crkva Sv. Martina

7 - Pogled na zaljev Žuljana sa brda Sv. Ivan

 

Plaže u zaljevu Žuljana:

Vučine | Grdni Do | U mjestu | Kremena 1 | Kremena2 | Vučine - sjever | Rt Lenga | Prva od Žulana - istok | Mul | Kosmač | Lirica

 

Foto Albumi:

Karta svih plaža | Plaže u zaljevu Žuljana | Žuljana | Plaže u Žuljani | Drače | Plaže u Dračama | Sreser | Plaže u Sreseru | Trstenik | Plaže u Trsteniku